L’IOC fa possible l’autoformació amb materials gratuïts

Estudiar informàtica, electricitat, electrònica, màrqueting o serveis socioculturals, entre altres especialitats, de manera flexible i de franc està a l’abast de qualsevol internauta gràcies als materials que publica l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

La institució ofereix cursos d’educació a distància per a cicles formatius, batxillerat, diferents idiomes i cursos d’accés, pagant les corresponents taxes, però també dóna l’opció a consultar els llibres de text de diversos plans d’estudi gratuïtament, per bé que no de tots els estudis que s’hi poden cursar.

Els textos estan editats en català i es poden descarregar i fer servir segons els termes de la llicència Creative Commons reconeixement, no comercial i compartir sota la mateixa llicència.

La mala salut de les proves lliures

Aquests llibres de text poden servir per adquirir un coneixement d’una certa profunditat en itineraris com ara sistemes microinformàtics i xarxes, desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, instal·lacions elèctriques automàtiques o prevenció de riscos professionals, entre d’altres, però difícilment es pot traduir aquest aprenentatge en un reconeixement oficial a no ser que l’estudiant cursi el pla d’estudis formalment, a través de l’IOC o en un centre presencial, amb els tempos i exigències de qualificació que això comporti.

L’article 5 de la vigent llei d’educació estatal estableix que “totes les persones han de tenir la possibilitat de formar-se al llarg de la vida, dins i fora del sistema educatiu”, però la Generalitat de Catalunya sembla oblidar aquesta segona possibilitat en gran mesura, deixant-la fora de la possibilitat d’obtenir un títol en la majoria de casos.

Amb la justificació de “la necessitat de racionalitzar i millorar l’eficiència de la despesa pública”, la convocatòria de proves lliures de formació professional de l’any 2013 (resolució ENS/2169/2013) limita aquesta opció únicament als títols “que tenen una demanda significativa”: control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell, pesca i transport marítim, atenció a les persones en situació de dependència, auxiliars d’infermeria i emergències sanitàries, pel que fa a grau mitjà; i transport marítim i pesca d’altura, supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell i educació infantil pel que respecta a grau superior.

La convocatòria del 2014 encara no s’ha oficialitzat, però una nota al web de la Generalitat de Catalunya explica que es preveu que inclogui els títols de cures auxiliars d’infermeria, emergències sanitàries, atenció a les persones en situació de dependència i educació infantil.

Solució al bucle “Confia en aquest ordinador?” dels dispositius iOS

Un Macbook Air provocava el següent problema quan hi connectava a través del port USB un dispositiu iOS (iPad o iPhone): a la pantalla del dispositiu, hi apareixia i despareixia constantment la finestra “Confia en aquest ordinador?” (Trust this computer?) de manera que era impossible sincronitzar fitxers o operar de forma normalitzada.

Després de provar moltes solucions llegides en fòrums i en concret en diversos fils als fòrums d’Apple, la solució definitiva ha estat connectar a l’ordinador un hub USB amb alimentació elèctrica pròpia, i connectar el dispositiu iOS mitjançant USB al hub, en lloc de fer-ho directament a l’ordinador.

Idees i projectes interessants per dur a terme amb una Raspberry Pi

Una llista personal de projectes que es poden fer amb la Raspberry Pi, un petit ordinador de baix cost i dimensions reduïdes, i que m’han semblat d’interès.

Multimèdia i audiovisual

Videojocs

Comunicacions

Altres

Sistemes operatius

Passes que he seguit per instal·lar Debian Jessie (testing) i configurar-lo al meu gust

Utilitzant unetbootin he cremat la imatge iso de la versió netinstall de Debian Jessie (Testing) en un USB.

En el moment de la instal·lació en què l’instal·lador em demanava què volia instal·lar he triat només el core system.

En acabar la instal·lació he arrencat a terminal. Allà hi he instal·lat KDE que és l’entorn d’escriptori que vull fer servir. Com a root:

aptitude install kde xorg kdm

He reiniciat i iniciat sessió en entorn gràfic. No funcionava el so. He fet:

apt-get install alsa-base alsamixergui alsa-oss alsaplayer-alsa alsaplayer-common alsaplayer-gtk alsaplayer-oss alsa-tools alsa-tools-gui alsa-utils bluez-alsa libsox-fmt-alsa jackd jackd2 jackeq jack-rack jack-stdio jack-tools pulseaudio-module-jack qjackctl qjackrcd slv2-jack vlc-plugin-jack pulseaudio pulseaudio-esound-compat pulseaudio-module-gconf pulseaudio-module-jack pulseaudio-module-x11 pulseaudio-module-zeroconf pulseaudio-utils vlc-plugin-pulse

Després, com a root, he executat:

alsamixer

… i allà he feclejat F6 i he seleccionat la targeta de so HDA Intel (això canvia segons el hardware que tingui el PC) en lloc de “default” que és la que hi havia per defecte. També he comprovat que l’opció auto-mute estigués posada a “enabled”. Més info a una resposta de super-user d’stackexchange.

Tampoc el mapa de teclat estava correctament configurat al català de manera que no podia, per exemple, escriure bé els accents. Des del menú d’inici de KDE he anat a System Settings (Eines del sistema), a Input Devices, a Keyboard i a Layouts. He fet clic a “Configure layouts” i m’he assegurat que el layout Spanish amb variant Catalan (Spain, with middle dot l) fos la primera opció.

He instal·lat el programari següent: el gestor de contrasenyes KeePass, la suite ofimàtica LibreOffice, l’emulador de terminal Yakuake i l’equivalent al món Debian al Mozilla Firefox, el navegador Iceweasel. Com a root:

apt-get install keepassx libreoffice yakuake iceweasel

Per fer que Yakuake s’obri a l’inici del sistema:

System Settings > Autostart > Add Program. I allà s’hi ha d’escriure “yakuake”.

Per tenir correcció ortogràfica en català a l’OpenOffice. Com a root:

apt-get install libreoffice-l10n-ca libreoffice-l10n-es

Per poder obrir programes amb interfície gràfica des de terminal: alt+f2 per obrir una caixa de text per introduir-hi comandes. Allà he escrit kwrite /home/{nom d’usuari}/.bashrc i a la última línia d’aquell fitxer hi he afegit: export XAUTHORITY=$HOME/.Xauthority

He instal·lat dropbox. (Nota: això implica modificar la base de dades de l’APT i per tant hi ha risc que tot s’enfonsi. Feu-ho servir sota el vostre propi risc i després d’haver fet còpia de seguretat de tot el que sigui important.) Per fer-ho he fet Alt+F2 i allà hi he escrit:

kdesu kwrite /etc/apt/sources.list

A la darrera línia hi he afegit:

deb http://linux.dropbox.com/debian squeeze main

En un terminal com a root he executat:

apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 5044912E
 
apt-get update
 
apt-get install dropbox

Per instal·lar Java: al sources.list (veure la nota i el procés per fer això en l’explicació del cas de Dropbox):

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main
deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main

En un terminal, com a superusuari:

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886
 
apt-get update
 
apt-get install oracle-java7-installer

L’instal·lador convida a acceptar la llicència d’Oracle.

Ara el hotot per controlar el Twitter. Com que estic treballant sobre KDE instal·laré la versió en qt. En un terminal, com a root:

apt-get install hotot-qt

I ja està per començar. La resta ja és anar instal·lant segons les necessitats ;)

Plugin per a WordPress de gestió de cookies: CookiesControl

También puede leerse esta entrada en español. For instructions in English, please, download the plugin, uncompress it and check the readme.txt file.

La directiva 2009/136/CE de la Unió Europea (coneguda popularment com a “llei de cookies”) obliga a posar les mesures necessàries perquè un web corporatiu no instal·li en el navegador de l’usuari cookies de seguiment i d’altres tipus sense el seu consentiment.

Per aquesta raó he preparat el plugin per a WordPress CookiesControl, per instal·lar-lo en els webs i blogs diferents clients de Playbrand.

Captura de pantalla del plugin per a WordPress CookiesControl

És programari lliure cobert per la llicència GPL i es pot descarregar des de GitHub. Està basat en el plugin Choc Chip EU Cookie de Christian Senior.

Un cop activat i configurat, el plugin permet personalitzar un avís triant els colors que més vagin en consonància amb el web en què s’instal·la i decidir si el missatge ha d’anar a la part superior de la pàgina o a la inferior.

El plugin no bloqueja les cookies i les permet un cop acceptat el diàleg que mostra, sinó que disposa en el tauler de WordPress d’una caixa de text on s’hi ha de posar el codi de Google Analytics i tota la resta d’aplicacions de terceres parts que instal·lin cookies. Seran aquests codis els que només s’inclouran un cop acceptades les cookies.

Si les cookies les instal·len altres plugins, CookiesControl ja no hi pot fer res. Caldrà adaptar cada plugin.

Les diferències respecte la versió de Senior són bàsicament dues:

1. Consentiment implícit

CookiesControl mostra el missatge només el primer cop que l’usuari accedeix al web. Si decideix continuar navegant, el missatge desapareix. Si les cookies a instal·lar són les de Google Analytics, això implica que la primera pàgina visitada no quedarà registrada per aquest sistema d’analítiques.

2. Multiidioma

He incorporat el necessari perquè el plugin pugui mostrar els missatges en diferents idiomes. Inclou els fitxers d’idioma per a anglès, català i castellà.

Altres canvis

He canviat els textos a un to més formal i hi he inclòs recomanacions adaptades especialment a la normativa espanyola.

Instal·lació i ús

Per instal·lar el plugin manualment cal descarregar-lo, descomprimir-lo, penjar la capeta resultant al directori /wp-plugins de la instal·lació de WordPress i activar-lo a través del tauler del WordPress, a l’opció Connectors. Un cop fet això, cal configurar-lo al gust de cadascú dins el menú Opcions > CookiesControl.

Snippet de WordPress per imprimir un post en alguna part del theme

Agafant el titular d’un custom field:

	<?php
	$post_id = '1';
	$queried_post = get_post($post_id);
	$title = get_post_meta($post_id, 'custom_field', true);
	?> 
	<p class="titular"><?php echo $title; ?></p>
	<p class="contingut"><?php echo $queried_post->post_content; ?></p>

On 1, la id del post. On custom_field, el nom del custom field. Ho he recuperat d’un projecte antic, però em sona que ho vaig trobar en algun fòrum.

Periodisme i desenvolupament: pràctiques als mitjans de comunicació

Els casos de redaccions que incorporen la programació informàtica com una pràctica complementària i enriquidora de la seva tasca ja no són anecdòtics, i sembla sensat pensar que ho seran cada cop menys a mida que la popularització de dispositius electrònics i les noves tecnologies vagin guanyant terreny en la vida dels lectors, els espectadors, els oïents i l’audiència en general.

Fa uns dies, Cristina Aced va tenir l’amabilitat de convidar-me a comentar aquests casos amb els estudiants de la Universitat Abad Oliba CEU. Alguns dels casos tractats són els que es destaquen en aquesta presentació de diapositives que vaig preparar com a suport visual. Té una llicència Creative Commons Reconeixement Compartir Igual. Les imatges que hi apareixen són clicables i duen a webs amb més informació sobre els experiments a què es refereixen.