Multi Links: útil extensió de Mozilla Firefox que permet copiar al portapapers (també en HTML) o descarregar els enllaços que apareixen en una pàgina o un subconjunt d’ells.

Per forçar WordPress a importar posts duplicats cal introduir $post_exists = false; just després de la línia 546 al fitxer /wp-content/plugins/wordpress-importer/wordpress-importer.php. Són instruccions per a la versió 0.6 del plugin WordPress Importer, i convé restaurar el fitxer original en acabar per evitar errors. Un fil a WordPress support, que es refereix a una versió antiga de l’importador, m’ha donat la pista.

Data Driven Document, una llibreria en JavaScript per fer visualitzacions de dades amb independència del tipus de gràfic, mapa o interactiu en què vulguem l’output. Hi ha una galeria d’exemples. En certs aspectes, similar a miso.

M’he topat amb la web d’un projecte que es diu Som Energia. Té molt bona pinta. És una cooperativa que té per objectiu portar a les cases energia renovable de proximitat al mateix preu que la Tarifa d’Últim Recurs. De l’organització, em sembla especialment destacable que «tots els socis tindran un vot, independentment de la seva contribució financera». A Twitter són @SomEnergia.