Plugin per a WordPress de gestió de cookies: CookiesControl

También puede leerse esta entrada en español. For instructions in English, please, download the plugin, uncompress it and check the readme.txt file.

La directiva 2009/136/CE de la Unió Europea (coneguda popularment com a “llei de cookies”) obliga a posar les mesures necessàries perquè un web corporatiu no instal·li en el navegador de l’usuari cookies de seguiment i d’altres tipus sense el seu consentiment.

Per aquesta raó he preparat el plugin per a WordPress CookiesControl, per instal·lar-lo en els webs i blogs diferents clients de Playbrand.

Captura de pantalla del plugin per a WordPress CookiesControl

És programari lliure cobert per la llicència GPL i es pot descarregar des de GitHub. Està basat en el plugin Choc Chip EU Cookie de Christian Senior.

Un cop activat i configurat, el plugin permet personalitzar un avís triant els colors que més vagin en consonància amb el web en què s’instal·la i decidir si el missatge ha d’anar a la part superior de la pàgina o a la inferior.

El plugin no bloqueja les cookies i les permet un cop acceptat el diàleg que mostra, sinó que disposa en el tauler de WordPress d’una caixa de text on s’hi ha de posar el codi de Google Analytics i tota la resta d’aplicacions de terceres parts que instal·lin cookies. Seran aquests codis els que només s’inclouran un cop acceptades les cookies.

Si les cookies les instal·len altres plugins, CookiesControl ja no hi pot fer res. Caldrà adaptar cada plugin.

Les diferències respecte la versió de Senior són bàsicament dues:

1. Consentiment implícit

CookiesControl mostra el missatge només el primer cop que l’usuari accedeix al web. Si decideix continuar navegant, el missatge desapareix. Si les cookies a instal·lar són les de Google Analytics, això implica que la primera pàgina visitada no quedarà registrada per aquest sistema d’analítiques.

2. Multiidioma

He incorporat el necessari perquè el plugin pugui mostrar els missatges en diferents idiomes. Inclou els fitxers d’idioma per a anglès, català i castellà.

Altres canvis

He canviat els textos a un to més formal i hi he inclòs recomanacions adaptades especialment a la normativa espanyola.

Instal·lació i ús

Per instal·lar el plugin manualment cal descarregar-lo, descomprimir-lo, penjar la capeta resultant al directori /wp-plugins de la instal·lació de WordPress i activar-lo a través del tauler del WordPress, a l’opció Connectors. Un cop fet això, cal configurar-lo al gust de cadascú dins el menú Opcions > CookiesControl.