Passes que he seguit per instal·lar Debian Jessie (testing) i configurar-lo al meu gust

Passes que he seguit per instal·lar Debian Jessie (testing) i configurar-lo al meu gust. Foto de Mike Powell.

Utilitzant unetbootin he cremat la imatge iso de la versió netinstall de Debian Jessie (Testing) en un USB.

En el moment de la instal·lació en què l’instal·lador em demanava què volia instal·lar he triat només el core system.

En acabar la instal·lació he arrencat a terminal. Allà hi he instal·lat KDE que és l’entorn d’escriptori que vull fer servir. Com a root:

aptitude install kde xorg kdm

He reiniciat i iniciat sessió en entorn gràfic. No funcionava el so. He fet:

apt-get install alsa-base alsamixergui alsa-oss alsaplayer-alsa alsaplayer-common alsaplayer-gtk alsaplayer-oss alsa-tools alsa-tools-gui alsa-utils bluez-alsa libsox-fmt-alsa jackd jackd2 jackeq jack-rack jack-stdio jack-tools pulseaudio-module-jack qjackctl qjackrcd slv2-jack vlc-plugin-jack pulseaudio pulseaudio-esound-compat pulseaudio-module-gconf pulseaudio-module-jack pulseaudio-module-x11 pulseaudio-module-zeroconf pulseaudio-utils vlc-plugin-pulse

Després, com a root, he executat:

alsamixer

… i allà he feclejat F6 i he seleccionat la targeta de so HDA Intel (això canvia segons el hardware que tingui el PC) en lloc de “default” que és la que hi havia per defecte. També he comprovat que l’opció auto-mute estigués posada a “enabled”. Més info a una resposta de super-user d’stackexchange.

Tampoc el mapa de teclat estava correctament configurat al català de manera que no podia, per exemple, escriure bé els accents. Des del menú d’inici de KDE he anat a System Settings (Eines del sistema), a Input Devices, a Keyboard i a Layouts. He fet clic a “Configure layouts” i m’he assegurat que el layout Spanish amb variant Catalan (Spain, with middle dot l) fos la primera opció.

He instal·lat el programari següent: el gestor de contrasenyes KeePass, la suite ofimàtica LibreOffice, l’emulador de terminal Yakuake i l’equivalent al món Debian al Mozilla Firefox, el navegador Iceweasel. Com a root:

apt-get install keepassx libreoffice yakuake iceweasel

Per fer que Yakuake s’obri a l’inici del sistema:

System Settings > Autostart > Add Program. I allà s’hi ha d’escriure “yakuake”.

Per tenir correcció ortogràfica en català a l’OpenOffice. Com a root:

apt-get install libreoffice-l10n-ca libreoffice-l10n-es

Per poder obrir programes amb interfície gràfica des de terminal: alt+f2 per obrir una caixa de text per introduir-hi comandes. Allà he escrit kwrite /home/{nom d’usuari}/.bashrc i a la última línia d’aquell fitxer hi he afegit: export XAUTHORITY=$HOME/.Xauthority

He instal·lat dropbox. (Nota: això implica modificar la base de dades de l’APT i per tant hi ha risc que tot s’enfonsi. Feu-ho servir sota el vostre propi risc i després d’haver fet còpia de seguretat de tot el que sigui important.) Per fer-ho he fet Alt+F2 i allà hi he escrit:

kdesu kwrite /etc/apt/sources.list

A la darrera línia hi he afegit:

deb http://linux.dropbox.com/debian squeeze main

En un terminal com a root he executat:

apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 5044912E
 
apt-get update
 
apt-get install dropbox

Per instal·lar Java: al sources.list (veure la nota i el procés per fer això en l’explicació del cas de Dropbox):

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main
deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main

En un terminal, com a superusuari:

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886
 
apt-get update
 
apt-get install oracle-java7-installer

L’instal·lador convida a acceptar la llicència d’Oracle.

Ara el hotot per controlar el Twitter. Com que estic treballant sobre KDE instal·laré la versió en qt. En un terminal, com a root:

apt-get install hotot-qt

I ja està per començar. La resta ja és anar instal·lant segons les necessitats 😉

Foto de Mike Powell.