Geni

El geni és una capacitat de l’artista, una manera de produir, més que no pas una persona. Aquesta capacitat es concreta en aquella mitjançant la qual la naturalesa dona les regles a l’art.

En tant en quant en el concepte de geni hi ha implícita aquesta idea de regla, es considera que sense regles no hi ha art. Aquestes regles s’han de poder reconèixer dins de l’obra d’art perquè és manifesti que no és fruit d’un accident, sinó que és producte del geni.

La naturalesa és una part profundament intrínseca de l’artista, però que va més enllà de la raó, la consciència i la intel·ligència: sembla que surti de les vísceres. L’artista, segons aquest concepte de geni, segueix el procedir d’aquesta naturalesa i no a modes ni a l’opinió pública, ni a cap tipus d’influències o escoles.

En veure una obra fruit del geni, l’espectador té la impressió que l’artista ha seguit un camí, unes regles, tot i que prèviament no les coneixia: s’han anat desenvolupant en el propi procés creatiu.

A Materials d’Humanitats | Geni i originalitat: Kant sobre el geni.