Història de la Wikipedia

Quant a Història de la Wikipedia

Aquesta pàgina web conté un recull de textos que, plegats, formen un repàs per la història del projecte d’enciclopèdia liure anomenat Wikipedia.

Aquest recull existeix com a resultat del treball de recerca del Batxillerat. Els textos estan ordenats seguint l’esquema que hi ha al menú de la dreta de la pàgina (secció índex), és a dir, biografies de les persones més destacades en el procés de creació inicial i despcripcions de projectes anteriors a la Wikipèdia i projectes paral·lels que comparteixen amb aquest l’objectiu, els mitjans i / o la base legal.

A més, des de la pàgina principal es pot accedir a altres textos provinents del treball que, malgrat que no pertanyen a l’apartat d’història, hi estan estretament relacionats i poden ser d’interès.

Cada text disposa, en la part inferior, d’un enllaç a un formulari que permet fer comentaris sobre aquest que seran visibles per qualsevol altre visitant d’aquesta pàgina web.

Hi ha a disposició dels visitants un registre de canvis en què s’anoten els canvis significatius que afecten a aquesta pàgina web, de manera que és possible seguir el rastre de les novetats i correccions.

Història

Persones que intervenen en la creació de la Wikipedia o dels projectes anteriors

Richard Stallman


Richard Matthew Stallman [1] va néixer el 16 de març de 1953 a Nova York i va cursar els estudis a la Universitat de Harvard.

L’any 1971 va convertir-se en hacker del MIT [2]. Durant els anys 80, les empreses que formaven la indústria del programari van començar a pensar que deixar de proporcionar el codi font els representaria un avantatge competitiu i van començar a obligar els clients a firmar acords de no divulgació.

Explica que van oferir-li, a ell també, firmar acords de no divulgació i que no va acceptar perquè “la missió de la ciència és desenvolupar informació útil per a la societat” i que, per tant, detenir la informació i no oferir-la a la humanitat és trair la missió del seu camp [3].

Va voler dedicar-se a programar tot i les circumstàncies – que el convidaven a firmar els acords o dedicar-se a alguna altra cosa – però “desenvolupar programari de propietat seria abusar del meu talent. Desaprofitar el meu talent seria millor que abusar-ne, però tot i així no seria bo” i va prendre’s com un “deure moral” desenvolupar un sistema operatiu lliure; sempre amb la idea de crear una comunitat basada en la cooperació al voltant del seu projecte, va decidir fer un sistema compatible amb UNIX.

Al gener de 1984 va dimitir del seu lloc al MIT per evitar que aquest institut reclamés la propietat dels programes que Stallman escrivia i els publiqués com a programes de propietat.

Des que va iniciar el projecte GNU no ha tingut cap més treball. Inicialment va viure del que guanyava de la venda decòpies dels seus programes, i actualment és president de la Fundació del programari lliure i s’ofereix per donar conferències.

Richard Stallman mai va participar en la creació de la Wikipedia directament, però va escriure un assaig l’any 1999 anomenat GNUPedia – The free universal encyclopedia and learning resource (GNUPedia – Enciclopèdia universal i recursos d’ensenyament lliures) en el qual proposava la creació d’una enciclopèdia lliure. En aquest text donava molts detalls sobre com havia de ser, segons la seva opinió aquesta enciclopèdia: allotjada en molts servidors diferents, feta en diferents idiomes per voluntaris, sense control editorial central i d’accés universal.

Hector Facundo Arenas

Segons un breu text publicat a la seva pàgina web personal, Héctor Facundo Arena és un programador que ha escrit llibres sobre Linux i les seves aplicacions: Linux – Guía del Administrador, Linux Fácil, Linux: La nueva generación i Sitios Web en Linux. A més a més, ha participat activament en la revista Linux USERS.

Va ser coordinador del projecte GNUPedia.

Jimmy Wales


El seu nom complert és Jimmy Donal “Jimbo” Wales [4]. Va néixer a Huntsville (Alabama, EUA) el 7 d’agost de 1966, va estudiar a les universitats d’Auburn i Alabama i és un emprenedor nord-americà de projectes relacionats amb Internet. L’any 1996 va fundar Bomis, una empresa de les anomenades “punt com” que obtenia els seus beneficis a través de la publicitat inserida al portal de cerques Bomis.com i la venda d’imatges eròtiques a través d’aquell mateix portal. En el marc d’aquesta empresa, més tard, contractaria a Larry Sanger per iniciar el projecte Nupedia.

L’any 2001 es posa en marxa l’enciclopèdia Wikipedia [5], agafant el relleu a Nupedia. Ell se’n considera l’únic fundador.

Jimmy Wales en l’actualitat

Després de l’èxit aconseguit per la Wikipedia, Wales ha fundat Wikia, una empresa que dona suport a alguns projectes Wiki. Ara dedica tot el seu temps a diferents projectes, tots ells basats en el concepte de wiki [6].

Wales és membre del Berkman Center for Internet and Society i membre del consell de directius de Socialtext, una empresa proveïdora de tecnologia wiki per a negocis.

Viatja arreu del món per promocionar la Wikipedia i la resta de projectes als quals la Fundació Wikimedia dóna suport. Ha estat protagonista de diverses entrevistes i xerrades.

Larry Sanger

Lawrence Mark “Larry” Sanger va néixer el 6 de juliol de 1968 a Bellevue, Washington però es va educar a Anchorage, Alaska. Va rebre el Bachelor of Arts de filosofia pel Reed College l’any 1991 i es va doctorar en filosofia l’any 2000 per la Ohio State University.

Sanger va ser contractat per Bomis, l’empresa de Jimmy Wales, l’any 2000 com a editor en cap per a una enciclopèdia lliure que aquesta empresa volia crear i que s’havia d’anomenar Nupedia. D’acord amb el que explica, va acordar amb Jimmy Wales que gaudiria d’una gran llibertat per dissenyar el projecte però que hauria de consultar les decisions importants. Així doncs, va participar activament en la creació de les polítiques de Nupedia:

Molts dels detalls de les polítiques i els processos de la Nupedia van ser, crec, proposats per mi, però retocats i elaborats per altres, i les polítiques no es van publicar fins que vam tenir un quòrum d’editors i revisors que poguessin discutir i aprovar plenament la redacció del les polítiques.

El projecte Nupedia es va posar en marxa però avançava molt lentament. Com a resposta a això, Larry Sanger va proposar fer servir la tecnologia wiki:

La idea d’adaptar la tecnologia wiki a la tasca de construir una enciclopèdia va ser meva, i la meva feina el 2001 va ser dirigir i desenvolupar la comunitat i les normes d’acord amb les quals la Wikipedia funcionava.

El resultat d’aquesta idea va ser el naixement del projecte Wikipedia [7] al qual Sanger hi va col·laborar [8] formulant moles de les seves polítiques i organitzant-la.

El febrer del 2002, Sanger deixa de ser treballador de Bomis per la falta de fons que afectava a aquesta empresa.

Posteriorment ha estat professor a la Ohio State University i actualment treballa per a la Digital Universe Foundation que planeja realitzar un projecte d’enciclopèdia que tingui més en compte la opinió dels experts.

En relació amb el projecte, més tard, va escriure un assaig crític anomenat Why Wikipedia Must Jettison Its Anti-Elitism (Per que la Wikipedia ha de suprimir el seu anti-elitisme) el 31 de desembre de 2004 en el qual parla que hi ha un gran problema a la Wikipedia que n’ocasiona d’altres i és la falta de respecte per la opinió dels experts i un altre el 18 d’abril del 2005 anomenat The Early History of Nupedia and Wikipedia (La Història dels Inicis de Nupedia i Wikipedia) en el que explica com es van formar i posar en marxa aquests projectes.

Projectes anteriors

The Free Encyclopedia Project

L’any 1999, Richard Stallman va descriure com s’imaginava el funcionament d’una enciclopèdia lliure a l’assaig anomenat GNUPedia – The free universal encyclopedia and learning resource. Aquest document havia de ser la base per començar el projecte tan aviat com algú s’oferís per coordinar-lo.

Stallman presentava el projecte com una forma d’aturar les grans corporacions que pretenen controlar els recursos d’ensenyament, aprofitant el potencial que la World Wide Web té de convertir-se en una enciclopèdia i una font de recursos universals.

L’enciclopèdia consistiria en un recull de totes les pàgines que tractessin els temes que hi tinguessin cabuda. Aquestes pàgines es redactarien de forma voluntària i descentralitzada per qualsevol persona, però sobre tot s’hauria de buscar l’ajuda de professors i alumnes, i no es publicarien en un únic servidor ni hi hauria una sola organització encarregada de seleccionar-les, sinó que es publicarien en llocs diferents i es relacionarien mitjançant enllaços. A més a més, per evitar la vulnerabilitat de la informació quan aquesta es troba només en un servidor, s’hauria de permetre que tothom purgués fer-ne còpies.

Pretenia que l’enciclopèdia es construís a partir de contribucions molt petites. Per exemple, imaginava que els professors podrien contribuir-hi amb un article per any. És per això que, ja des d’aquest primer text, avisa que probablement l’enciclopèdia no s’enllestiria a curt termini, sinó que caldrien dècades per fer una primera versió més o menys complerta.

L’objectiu seria, per tant, que l’usuari de l’enciclopèdia arribés a trobar qualsevol article que pugui tenir una enciclopèdia convencional. A més a més, s’hi podrien incloure articles més complexos que formessin enciclopèdies especialitzades en un tema dins de l’enciclopèdia general. I es podria, també, incloure elements multimèdia als articles com fotografies, sons, vídeos, etc. No obstant això, no s’hi podria incloure qualsevol tipus d’informació: certes coses com obres d’art o bases estadístiques detallades no estan a l’abast d’una enciclopèdia. Tanmateix, es podria incloure un enllaç a aquest tipus d’informacions en articles relacionats.

Per últim, Stallman anima a promocionar el projecte i estableix una sèrie de criteris que s’haurien d’acomplir, entre els quals permetre l’accés universal i la traducció a d’altres idiomes, permetre fer versions modificades del contingut, fomentar la revisió crítica, descartar el control central i fer servir només programari lliure.

Al març del 2000, l’empresa Bomis – el màxim responsable de la qual era Jimmy Wales – i Larry Sanger, que havia estat contractat pel carrec d’editor en cap, van iniciar un projecte d’enciclopèdia lliure. El 15 de març d’aquell mateix any la llista de correu de l’enciclopèdia tenia 602 participants [9], però el cert es que el projecte avançava molt lentament.

Paral·lelament, Hector Facundo Arena tenia en ment un projecte de crear una enciclopèdia lliure basant-se en l’escrit de Richard Stallman. Després de diversos mesos de discussió sobre les bases del projecte, Hector Facundo Arena va enviar un missatge de correu electrònic a Richard Stallman anunciant-li que estava disposat a coordinar el projecte i que ja es podia iniciar.

Així doncs, el 17 de gener del 2001, Hector Facundo Arena va anunciar el projecte en tres dels llocs web de notícies sobre programari lliure més importants de parla hispànica i anglesa [10]

Segons explica el coordinador del projecte [11] l’endemà al matí havia rebut 400 correus electrònics en relació amb el projecte i en una setmana es van rebre els primers articles i s’havia traduït el lloc web de l’enciclopèdia a set idiomes.

La situació va esdevenir confusa quan, tres dies després, Jimbo Wales va enviar un missatge a Slashdot [12] en el qual deia que ja existia un projecte d’enciclopèdia lliure: Nupedia. “Bàsicament, RMS [13] s’ha confós”, va escriure Wales al final del missatge.

Hector Facundo Arena explica que Jimmy Wales i Richard Stallman discutien les idees sobre Nupedia alhora que aquest últim i ell també ho feien sobre la GNUPedia, i explica també que Stallman mai va relacionar els projectes en aquesta fase, però el disculpa indicant la complexa tasca de coordinació que havia de dur a terme amb diversos projectes i la quantitat de correus que havia de respondre. És per aquesta raó que ni Jimmy Wales coneixia l’existència de la GNUPedia ni Hector Facundo Arena coneixia la Nupedia.

Tots tres van intentar soluicionar el conflicte aportant diverses idees, una de les quals va ser fusionar els dos projectes. Hector Facundo Arena mai la va acceptar, perquè, al seu parer, en els seus inicis la Nupedia no era totalment lliure i perquè, en cap cas, el projecte Nupedia s’adaptava a allò que ell i Stallman havien parlat.

Una majoria dels col·laboradors de la GNUPedia tampoc semblaven estar d’acord en la fusió, de manera que, mentre aquest procés de disscussió tenia lloc, van decidir canviar una mica el projecte i convertir-lo en un lloc on emmagatzemar textos de tot tipus, en una mena de “base de coneixement”. El projecte es va anomenar [14] amb l’acrònim recurs GNE: GNE’s Not an Encyclopedia [15]. Facundo Arena va abandonar la coordinació projecte però va oferir la seva col·laboració.

Finalment, Wales va descartar la idea de fusionar-los i els contactes posteriors que hi va haver no van donar cap fruit no van donar cap fruit.

Ara, la pàgina que havia de ser la inicial de la GNUPedia [16], mostra el següent missatge, escrit per Richard Stallman:

Just quan estàvem començant un projecte, GNUPedia, per redactar una enciclopèdia lliure, el projecte d’enciclopèdia Nupedia va adoptar la Llicència de Documentació Lliure de GNU i per tant es va convertir en un projecte comercial lliure. Així que vam decidir unir el projecte GNUPedia a Nupedia. Actualment, el projecte d’enciclopèdia Wikipedia ha adoptat la filosofia de Nupedia i l’ha portat més lluny. Li recomanem visitar i contribuir a aquest lloc.”

Nupedia

Nupedia va ser un projecte d’enciclopèdia lliure patrocinat per Bomis. Els seus màxims representants van ser el cap de Bomis, Jimmy Wales, i l’editor en cap de Nupedia, Larry Sanger.

El projecte es va iniciar al març de l’any 2000. La intenció era escriure una enciclopèdia lliure els articles de la qual estiguessin revisats per especialistes. Per tant, aquesta enciclopèdia posava especial èmfasi en el fet que els articles fossin textos sense errors, d’alta qualitat i de veracitat indiscutible. Es per això que hi havia un estricte procés editorial en el qual hi intervenien escriptors, editors i revisors, correctors, programadors, traductors i participants casuals.

Els escriptors havien d’escriure uns textos – al principi d’entre un i cinc paràgrafs, més endavant caldria aprofundir més – que eren tramesos a l’editor expert en el tema tractat. Aquests donaven consells i consentiment als escriptors per continuar amb la feina. A més a més, tots els articles passaven per un rigorós procés de discussió i revisió. “Ens encantarà aprendre de tu”, animaven els promotors del projecte als escriptors. Posteriorment, entraven en joc els correctors, i, finalment, els traductors a d’altres idiomes. Els col·laboradors casuals eren aquells qui participaven a les llistes de correu, discussions públiques o fent publicitat del projecte.

Una altra manera de participar en el projecte era com a programador. Els responsables del programari de la Nupedia volien crear “un dels programes de codi obert més potents per a la revisió d’experts [17]” i animaven a desenvolupadors voluntaris a unir-se al projecte.

Aquest sistema, la intenció del qual era assegurar al màxim possible la qualitat dels articles [18], tenia un inconvenient: provocava que el ritme d’avenç del projecte fos molt lent.

Buscant una solució a aquest problema, es va arribar a la conclusió que calia un mètode editorial més permissiu. Segons sembla, qui primer va parlar dels sistemes Wiki dins de Bomis va ser Jeremy Rosenfeld – un dels empleats -, però qui va proposar als participants de Nupedia la creació d’un wiki va ser Larry Sanger amb un correu electrònic titulat Let’s make a Wiki! [19] (Fem un Wiki!). Al text, Sanger explica que és un wiki, quins avantatges té i com ajudaria a millorar el projecte: els textos escrits al wiki de la Nupedia podrien incorporar-se al procés editorial convencional de la Nupedia quan aconseguissin una qualitat prou alta:

Si un article del wiki aconsegueix un alt nivell pot ser incorporat al procés editorial normal de la Nupedia”.

De seguida es va veure que el procés de desenvolupament dels articles era molt més ràpid en aquest nou wiki anomenat Wikipedia, i, fins i tot, en alguns casos de més qualitat, segons l’opinió de l’editor en cap Larry Sanger:

Hi ha [al wiki] alguns articles que són, francament, una mica millors que algun article en progrés a la Nupedia” [20]

Com que la Wikipedia cada cop creixia més, Jimmy Wales cada vegada demanava més temps de dedicació a Larry Sanger per a aquest projecte en detriment de la Nupedia.

Finalment, la Nupedia [21] va deixar de funcionar el 26 de setembre de 2003 i els articles d’aquesta van ser traslladats a la Wikipedia [22].

Projectes paral·lels

Enciclopedia Libre

Enciclopedia Libre o Enciclopedia Libre Universal en Español és un projecte d’enciclopèdia lliure en espanyol que es va iniciar el 26 de febrer de 2002.

El 13 de febrer de 2002, Larry Sanger anuncia [23] en una de les llistes de correu de la Wikipedia que, a causa dels problemes de finançament, deixa de ser treballador de Bomis. Afegeix, no obstant, que Bomis es planteja la possibilitat d’inserir anuncis a les pàgines de la Wikipedia per aconseguir els recursos necessaris per recuperar el seu antic lloc de treball.

A aquest missatge respon [24] el colaborador de la Wikipedia en espanyol Edgar Enyedy tot mostrant sorpresa i indignació per l’anunci i assegura que deixa el projecte. Poc abans, havia escrit el següent a la seva pàgina d’usuari [25]:

Bomis, propietaria del servidor i de la marca Wikipedia, administradora dels continguts (que fan gratuïtament els col·laboradors) ha decidit explotar el fet de ser una ‘puntcom’ i incloure publicitat a la wikipedia. Bomis NO vol ser una .org, quan som, de facto, una organització espontània de col·laboradors. [26]

I al missatge de resposta, indica:

Ningú aconseguirà ni tant sols un simple dòlar incloent publicitat al meu treball, que està clarament pensat per a la comunitat, d’altra banda, vaig publicar el meu treball en termes de free [27], en tots dos sentits [és a dir, lliure i gratuït]. I vull que segueixi sent així. Ningú no farà servir els meus esforços per pagar sous o mantenir servidors.

Aleshores van encetar-se dues discussions simultànies sobre això, una a la llista de correu intlwiki-1 [28] en la qual van participar, entre d’altres, Jimmy Wales i Larry Sanger que expresaven objeccions al plantejament d’Edgar Enyedy; i una altra, a la pàgina d’aquest usuari sobre una possible escissió.

L’usuari del portal de noticies Barrapunto i col·laborador de la Wikipedia jdelacueva (Javier de la Cueva), el dia 27 de febrer de 2002, és a dir, un dia després de la creació de la Enciclopedia Libre, anuncia el nou projecte [29]. Un dia abans, Edgar Enyedy ho havia anunciat [30] a la llista de correu de la Wikipedia. Des d’aleshores, aquest i d’altres colaboradors passaven a formar part del nou projecte.

El projecte declara a la seva pàgina inicial la seva intenció de prendre com a base allò establert a l’assaig sobre l’Enciclopèdia Universal i Recursos d’Ensenyament lliures de Richard Stallman.

De seguida es comencen a redactar les polítiques i normes, es fan les primers votacions i es redacten els primers articles. Aquestes polítiques fan especial èmfasi en determinats temes com ara la rigorosa prohibició d’incloure publicitat directa o indirecta i l’exigència d’escriure els articles des d’un punt de vista neutral.

Tot i que la publicitat va ser una causa molt important en l’escissió, no era aquest l’únic motiu del malestar dels participants a l’Enciclopedia Libre: es queixaven també que, segons la seva opinió, existía una línia editorial i se censuraven les veus crítiques. A més a més d’aquests motius que son els que apareixen a la pàgina Por qué estamos aquí y no en es.wikipedia.org (Perquè som aquí i no a es.wikipedia.org) però molts usuaris volien també independència de la versió anglesa donat que creien que existia un greuge comparatiu entre aquesta i la resta de Wikipedias: es feien servir programaris diferents, els usuaris de la versió en espanyol tenien moltes dificultats per modificar el programari, etc [31].

Avui en dia, l’Enciclopedia Libre i la Wikipedia en espanyol segueixen sent dos projectes diferents però “agermanats”: comparteixen material – ho poden fer gràcies a que comparteixen la llicència – però no comparteixen ni les normes i polítiques ni els idearis.

Altres escissions i projectes amb objectius similars

Altres escissions o projectes que comparteixen els objectius de la Wikipedia però que difereixen pel que fa les polítiques o altres qüestions són:

  • Susning.nu és un projecte creat per Lars Aronsson a l’octubre del 2001 i que comparteix l’objectiu de la Wikipedia, és a dir, esdevenir una enciclopèdia, però també un diccionari o un fòrum de discussió sobre allò que interessi als seus usuaris.
  • Internet-Encyclopedia, que després va canviar el seu nom pel de Wikinfo, és una escissió del projecte Wikipedia en anglès que Fred Bauder va iniciar el juliol de 2003 perquè no estava d’acord amb la política de punt de vista neutral de la Wikipedia i, en lloc d’aquesta, n’adopten una altra segons la qual cal que cada tema, fet o concepte es reflecteixi de la manera més favorable possible.
  • WikiZnanie és un projecte iniciat l’any 2003 amb l’objectiu de crear una enciclopèdia, la diferència fonamental del qual respecte la Wikipedia és que fa servir la llicència de documentació de FreeBSD enlloc de la llicència de documentació lliure de GNU.
  • Wikiweise, una enciclopèdia en alemany iniciada l’abril del 2005 per Ulrich Fuchs que es diferencia de la Wikipedia en que alguns dels articles, a més a més d’estar publicats sota la llicència de documentació lliure de GNU, ho estan sota una altra anomenada Free Wiki-License creada per ell mateix amb l’objectiu que els noms dels autors aparaguessin de forma més clara als articles. A més a més, té uns criteris per a acceptar la inclusió dels articles més restrictius i els editors s’han d’identificar amb el seu nom real.

Fonts d’informació

Les següents referències constitueixen les fonts d’informació usades:

COL·LABORADORS DE LA ENCICLOPEDIA LIBRE. Por qué estamos aquí y no en es.wikipedia [en línia]. Enciclopedia Libre, 2004. Disponible a <http://tinyurl.com/2vwj5>.

COL·LABORADORS DE LA ENCICLOPEDIA LIBRE. Wiki [en línia]. Enciclopedia Libre, 2005. Disponible a <http://enciclopedia.us.es/index.php/Wiki>.

COL·LABORADORS DE LA VIQUIPÈDIA. Drets d’autor [en línia]. Viquipèdia, l’Enciclopèdia Lliure, 2006. Disponible a <http://ca.wikipedia.org/w/…Drets_d%27autor>.

COL·LABORADORS DE LA VIQUIPÈDIA. Unix [en línia]. Viquipèdia, l’Enciclopèdia Lliure, 2006. Disponible a <http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Unix&oldid=301807>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. .com [en línia]. Wikipedia, the free encyclopedia, 2006. Disponible a <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=.com>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. .org [en línia]. Wikipedia, the free encyclopedia, 2006. Disponible a <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=.org>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. Copyrights [en línia]. Wikipedia, the free encyclopedia, 2006. Disponible a <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Copyrights>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. Creative Commons [en línia]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2006. Disponible a <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Creative_Commons>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. Enciclopedia Libre [en línia]. Wikipedia, the free encyclopedia, 2006. Disponible a <http://en.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Libre>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. General disclaimer [en línia]. Wikipedia, the free encyclopedia, 2006. Disponible a <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:General_disclaimer>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. GNE [en línia]. Wikipedia, the free encyclopedia, 2005. Disponible a <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=GNE>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. Historical Wikipedia pages/Wikipedia and Nupedia [en línia]. Wikipedia, the free encyclopedia, 2004. Disponible a <http://meta.wikimedia.org/w/…/Wikipedia_and_Nupedia>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. Jargon File [en línia]. Wikipedia, the free encyclopedia, 2006. Disponible a <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jargon_File>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. Lawrence Lessig [en línia]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2005. Disponible a <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lawrence_Lessig>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. Lawrence Lessig [en línia]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2005. Disponible a <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lawrence_Lessig>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. Mozilla Public License [en línia]. Wikipedia, the free encyclopedia, 2006. Disponible a <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MPL>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. Objetivos [en línia]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2006. Disponible a <http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Objetivos>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. Richard Stallman [en línia]. Wikipedia, the free encyclopedia, 2006. Disponible a <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Stallman>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. Susning.nu [en línia]. Wikipedia, the free encyclopedia, 2006. Disponible a <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Susning.nu>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. Wikinfo [en línia]. Wikipedia, the free encyclopedia, 2006. Disponible a <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikinfo>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. Wikipedia [en línia]. Wikipedia, la enciclopedia libre, 2006. Disponible a <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. Wikiweise [en línia]. Wikipedia, the free encyclopedia, 2006. Disponible a <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikiweise>.

COL·LABORADORS DE LA WIKIPEDIA. WikiZnanie [en línia]. Wikipedia, the free encyclopedia, 2006. Disponible a <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=WikiZnanie>.

CREATIVE COMMONS. Creative Commons – Commons deed Reconeixement 2.5 [en línia]. CreativeCommons.org, 2005. Disponible a <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/>.

CRISTIAN R. ARROYO. ¿La Mozilla Public License no es libre? [en línia]. VivaLinux!, 2004. Disponible a <http://www.vivalinux.com.ar/article-debian-mozilla-license.html>.

EDGAR ENYDEY. Good luck with your wikiPAIDia [en línia]. Intlwiki-l, 2002. Disponible a: <http://mail.wikipedia.org/…/intlwiki-l/2002-February/000237.html>.

EDGAR ENYDEY. Primer año de esta enciclopedia [en línia]. Intlwiki-l, 2003. Disponible a: <http://enciclopedia.us.es/…/Primer_a%F1o_de_esta_enciclopedia>.

FUNDACIÓ DEL PROGRAMARI LLIURE i SOFTCATALÀ. Llicència de documentació lliure de GNU (traducció no oficial) [en línia]. Softcatalà, 1999. Disponible a <http://www.softcatala.org/llicencies/fdl-ca.html>.

HECTOR FACUNDO ARENA. GNUPedia [en línia]. arena.org, 2000. Disponible a: <http://web.archive.org/…/gnupedia-historia.html>.

HECTOR FACUNDO ARENA. GNUPedia Project Starting [en línia]. Slashdot.org, 2000. Disponible a <http://slashdot.org/articles/01/01/16/2031215.shtml?tid=117>.

HECTOR FACUNDO ARENA. Libros [en línia]. arena.org, 2002. Disponible a: <http://web.archive.org/web/20020605213908/http://www.arena.org.ar/>.

HECTOR FACUNDO ARENA. Nuevo proyecto: GNUPedia [en línia]. Barrapunto.com, 2000. Disponible a <http://barrapunto.com/article.pl?sid=00/12/21/0849254>.

HECTOR FACUNDO ARENA. Sitio personal de Héctor Facundo Arena [en línia]. arena.org, 2002. Disponible a: <http://web.archive.org/web/20020605213908/http://www.arena.org.ar/>.

JAVIER DE LA CUEVA. Revuelta en wikipedia en castellano [en línia]. Barrapunto.com, 2002. Disponible a: <http://mail.wikipedia.org/pipermail/intlwiki-l/2002-February/000236.html>.

JIMMY WALES. Will The Real Nupedia Please Stand Up? [en línia]. Slashdot.org, 2000. Disponible a <http://slashdot.org/article.pl?sid=01/01/20/0319231&tid=99>.

LARRY SANGER. Announcement about my involvement in Wikipedia and Nupedia [en línia]. Intlwiki-l, 2002. Disponible a: <http://mail.wikipedia.org/pipermail/intlwiki-l/2002-February/000236.html>.

LARRY SANGER. Le’ts make a Wiki! [en línia]. Nupedia-I, 2001. Disponible a <http://web.archive.org/…/nupedia-l/2001-January/000676.html>.

NUPEDIA. Wellcome to Nupedia! [en línia]. Nupedia, 2001. Disponible a <http://nupedia.8media.org/>.

RICHARD STALLMAN. GNUPedia – Encyclopedia Universal y Recursos de Enseñanza Libres [en línia]. GNU, 1999. Disponible a: <http://www.gnu.org/encyclopedia/free-encyclopedia.es.html>.

WIKIMEDIA QUATRO. Entrevista: Lawrence Lessig [en línia]. Wikimedia Foundation, 2005. Disponible a <http://wikimediafoundation.org/wiki/Wikimedia_Quarto/2/Es-5>.

Notes

[1] Escriu habitualment en un bloc que es pot consultar a https://www.fsf.org/blogs/rms/. També es pot consultar la seva pàgina web personal, a http://www.stallman.org/.

[2] Massachusetts Institute of Technology (Institut de Tecnologia de Massachusetts) és una institució dedicada a la investigació i la recerca sobretot en el camp de la tecnologia.

[3] Paraules pronunciades en una conferència que va donar a Madrid amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la Escuela Universitaria de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid.

[4] Té una pàgina web personal http://www.jimmywales.com/ i un bloc http://blog.jimmywales.com/

[5] A http://mail.wikipedia.org/pipermail/wikipedia-l/2001-October/000652.html es pot llegir un missatge en el que Jimmy Wales respon sobre quins col·laboradors de la Wikipedia estan contractats per Bomis (a l’inici de la creació d’aquesta enciclopèdia).

[6] Hi ha un text atribuït a Jimmy Wales en el qual descriu com veu ell el concepte de wiki, anomenat Wiki como suelo fértil. Es pot llegir a: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_como_suelo_fértil

[7] El missatge que Larry Sanger envia a la llista de correu de Nupedia informant del naixement de la Wikipedia es pot llegir a http://web.archive.org/…/nupedia-l/2001-January/000684.html

[8] La llista de les contribucions que Sanger ha fet a la Wikipedia en anglès es pot trobar a http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/Larry_Sanger

[9] Aquesta dada la comunica Larry Sanger als participants de la llista en un missatge que es pot llegir a http://web.archive.org/…/nupedia-l/2000-March/000022.html

[10] Va fer l’anunci als portals Barrapunto, Slashdot i LinuxPreview. L’anunci fet als dos primers es por llegir a http://barrapunto.com/article.pl?sid=00/12/21/0849254 (en castellà) i http://slashdot.org/articles/01/01/16/2031215.shtml?tid=117 (en anglès).

[11] El coordinador del projecte GNUPedia, Hector Facundo Arena, va escriure un text a la seva web personal en el qual explica els esdeveniments d’aquells dies segons el seu punt de vista. Aquest text es pot llegir a http://web.archi…/http://www.arena.org.ar/gnupedia-historia.html

[12] El missatge original està disponible a http://slashdot.org/article.pl?sid=01/01/20/0319231&tid=99. Barrapunto se’n va fer ressò (en castellà) a: http://barrapunto.com/…01/01/21/1747209&mode=thread

[13] Sigles amb les quals es coneix a Richard Matthew Stallman. A la primera edició del Jargon File, un recull de termes relacionat amb l’argot hacker i d’Internet, Stallman va escriure: “’Richard Stallman’ només és el meu nom mundà; tu pots dir-me ‘rms’”

[14] És possible consultar la llista de noms que van suggerir els participants a http://meta.wikimedia.org/wiki/GNU_Encyclopedia_Project_Name

[15] Tot i que el projecte està pàcticament inactiu, encara se segueix desenvolupant a http://gne.sourceforge.net/

[16] La pàgina inicial (en anglès) és http://www.gnu.org/encyclopedia/ i la inicial en castellà és http://www.gnu.org/encyclopedia/encyclopedia.es.html

[17] Segons el TERMCAT, Revisió d’un article, una publicació, un projecte, etc., que porten a terme experts en la matèria de què tracta per avaluar-ne la qualitat i la idoneïtat, equivalent al terme anglès peer review.

[18] Es pot llegir un exemple d’article de la Nupedia (en anglès) aquí: http://web.archive.org/…//www.nupedia.com/article/126/

[19] Es conserva el text original d’aquest correu electrònic a http://web.archive.org/…/nupedia-l/2001-January/000676.html. També posen llegir-se les respostes a aquest correu a l’arxiu del més de gener de 2001 de la llista de correu de la Nupedia, a: http://web.archive.org/…/nupedia-l/2001-January/subject.html. També es pot consultar l’anunci que el mateix Sanger va fer a la llista de correu quan www.wikipedia.com es va posar en marxa: http://web.archive.org/…/nupedia-l/2001-January/000684.html

[20] Aquesta frase la va escriure Larry Sanger a una pàgina de discussió. Totes les pàgines que tenen relació amb esdeveniments històrics de la Wikipedia han estat recollides a http://meta.wikimedia.org/wiki/Historical_Wikipedia_pages i concretament aquesta frase és a http://meta…/Historical_Wikipedia_pages/Wikipedia_and_Nupedia

[21] Tot i això, la pàgina web on s’hostatjava la Nupedia encara està activa: http://nupedia.8media.org/

[22] Existeix una llista d’articles traslladats de la Nupedia a la Wikipedia: http://en.wikipedia…#Articles_copied_to_Wikipedia

[23] Es pot llegir el missatge a http://mail.wikipedia.org/pipermail/intlwiki-l/2002-February/000236.html

[24] La resposta és a http://mail.wikipedia.org/pipermail/intlwiki-l/2002-February/000237.html

[25] La pàgina d’usuari d’Edgar Enyedy és: http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Edgar

[26] En principi, els dominis .com estan pensat per al seu ús per part d’entitats comercials i els .org són per a organitzacions que no s’adeqüin a un domini més específic.

[27] Fa referència a les dues accepcions que té la paraula “free” en anglès: gratis i lliure.

[28] Aquesta era la llista de correu sobre el projecte “Wikipedia Internacional”. Tots els missatges de la discussió sobre l’Enciclopedia Libre que va tenir lloc aquells dies es pot consultar a l’arxiu de missatges de febrer del 2002 d’aquesta llista, a: http://mail.wikipedia.org/pipermail/intlwiki-l/2002-February/thread.html

[29] És possible llegir l’anunci i els comentaris que va provocar a http://barrapunto.com/article.pl?sid=02/02/27/0146238

[30] Aquest anunci és a http://mail.wikipedia.org/pipermail/intlwiki-l/2002-February/000289.html

[31] Dos punts de vista clarament enfrontats sobre això es reflecteixen a aquesta discussió a Barrapunto: http://barrapunto.com/comments.pl?sid=40750&cid=292156 en un debat entorn allò que va causar malestar als usuaris de la Wikipedia en espanyol.