Què és la paraula?

La unitat paraula és interessant intel·lectualment perquè sembla ser molt clara i en canvi té una definició molt complicada, molt incòmode. tan incòmode que els lingüísties prefereixen treballar amb una altra unitat bàsica: el morfema.

Definició fonètica de «paraula»

La paraula és un conjunt de síl·labes al voltant d’una de predominant (la tònica) i delimitat per pauses. Aquesta definició té alguns problemes. Per exemple, les preposicions àtones i els articles es pronuncien enganxats a la paraula que els segueix.

Definició morfològica de «paraula»

La paraula és una unitat constituïda per almenys un morfema gramatical i prototípicament per un morfema lèxic i diversos gramaticals.

Definició semàntica de «paraula»

La paraula és una unitat de significat (no una unitat mínima de significa, això seria un morfema) que té referencialitat amb objectes de la realitat.

Definició sintàctica de «paruala»

Unitat que forma part d’una categoria i comporn unitats més complexes dotades de funció. (En definitiva: la paraula no és sintàctica).

Definició gràfica de «paraula»

El mot és una agrupació de lletres o caràcters delimitada per dos espais en blanc o bé per signes de puntuació. De totes, aquesta és, potser, la més encertada.

Val a dir que totes aquestes definicions de «paraula» tenen problemes, no són definicions completes en tant que cap d’elles no aconsegueix aplegar tots els casos existents i delimitar el concepte en relació amb la resta de conceptes. Per veure-ho, només cal considerar el cas dels compostos sinàptics, paraules compostes que es caracteritzen per no semblar-ho, com ara «blat de moro» , «cap de setmana» o «tauleta de nit».