Sublim

És una categoria estètica les obres encabides en la qual busquen provocar l’experiència del plaer estètic a través de la seva negació, a través del seu contrari.

Es persegueix provocar en l’espectador aquesta experiència de la falta de límits en contraposició amb l’experiència de la bellesa, que es basa en la proporcionalitat i que cada cosa respecti els seus límits. La nit és un element molt present en les obres dels artistes del sublim per aquesta cerca de la falta de definició.

Kant diu que el que succeïx a l’experiència del sublim a nivell personal és que es passa per dos estats:

      Fase negativa: es produeix en qui contempla una espècie de suspensió de les facultats vitals
      Les facultats es desfrenen violentament, fase en què el plaer estètic s’evidencia.